हिमाली स्वरहरु – मधुबन पौडेलको कथा कथाकारकै स्वरमा सुनौ.

मधुबन पौडेलको कथा कथाकारकै स्वरमा सुनौ.

admin June 18, 2009 0


आज कथाकार मधुबन  पौडेल आफ्नो कथा आफै सुनाउदै हुनुहुन्छ.कथा संसार सुन्ने कथाहरुको संग्रह हो.तपाई कथा लेख्नु हुन्छ  अथवा अरु कथाकारको कथा सुन्न मन पराउनु हुन्छ  भने  यो कार्यक्रम तपाईको लागी हो .थाहरु सुन्नु पर्छ कथाहरु सुनाउनु पर्छ.. एकै छिन कथा संसारमा डुलौ
कथा पठाउने ठेगाना हो   nepaliradio@gmail.com


Have a Happy Listening!
NepaliOnline Radio Team
New York
www.nepaliradio.org

Share

Leave A Response »