हिमाली स्वरहरु – १० वटा नेपालि संघ संस्थाद्वारा मे १३, २०१२ मा रक्तदान र स्वास्थ्य शिबिर आयोजना

१० वटा नेपालि संघ संस्थाद्वारा मे १३, २०१२ मा रक्तदान र स्वास्थ्य शिबिर आयोजना

admin April 27, 2012 0

१० वटा नेपालि संघ संस्थाद्वारा मे १३, २०१२ मा रक्तदान र स्वास्थ्य शिबिर आयोजना
Program: Blood Donation and Health Fair
Organizer: 10 Different Nepalese Organization
Venue: Chian Federation Hall, 4401 Broadway, Astoria, New York
Date: May 13, 2012 Sunday (Mother’s Day)
Time: 11:00 AM to 4:30 PM

Share

Leave A Response »