हिमाली स्वरहरु – Walk For Nepal,New York 2012

Walk For Nepal,New York 2012

admin December 9, 2012 0

Walk For Nepal – बिभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुको सहभागितमा न्यु योर्कमा डिसेम्बर 8 शनिबारका दिन Walk For Nepal कार्यक्रम सम्पन्न भयो।
Cover Photo Courtesy:GMIN

Other Photos by Sahadev Poudel

IMG_6351IMG_6350IMG_6348IMG_6347IMG_6346IMG_6335
IMG_6327IMG_6326IMG_6314IMG_6312IMG_6311IMG_6310
IMG_6307IMG_6306IMG_6272IMG_6281IMG_6283IMG_6290
IMG_6293IMG_6294IMG_6295IMG_6297IMG_6298IMG_6299

Walk For Nepal,New York, a set on Flickr.

Walk For Nepal 2012


Share

Leave A Response »