हिमाली स्वरहरु – मेरो कथा मेरो गीत

मेरो कथा मेरो गीत »

Dear Kalyan’s Mero Kathaमेरो कथामा  प्रविणको कथा सुन्नुहोस

मेरो कथामा प्रविणको कथा सुन्नुहोस

admin December 28, 2013 0

डियर कल्याणको मेरो कथामा प्रविणको कथा सुन्नुहोस।डियर कल्याण नयाँ कथाहरु अमेरिकाको न्यु योर्कमा रहेको हिमाली स्वरहरुको स्टुडियोमा तयार पर्नु हुन्छ। तपाइँ पनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ र नेपाल बाहिरको कथा मेरो कथामा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने कथा

Read More »
मेरो कथामा नन्दिताको कथा सुनौँ

मेरो कथामा नन्दिताको कथा सुनौँ

admin December 25, 2013 0

  डियर कल्याणको मेरो कथामा नन्दिताको कथा सुनौँ।डियर कल्याण नयाँ कथाहरु अमेरिकाको न्यु योर्कमा रहेको हिमाली स्वरहरुको स्टुडियोमा तयार पर्नु हुन्छ। तपाइँ पनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ र नेपाल बाहिरको कथा मेरो कथामा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने

Read More »
मेरो कथामा चन्द्रको कथा सुनौँ

मेरो कथामा चन्द्रको कथा सुनौँ

admin October 24, 2013 0

  डियर कल्याणको मेरो कथामा चन्द्रको कथा  सुनौँ । डियर कल्याण नयाँ कथाहरु अमेरिकाको न्यु योर्कमा रहेको हिमाली स्वरहरुको स्टुडियोमा तयार पर्नु हुन्छ। तपाइँ पनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ र नेपाल बाहिरको कथा मेरो कथामा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने कथा

Read More »
मेरो कथामा संचिताको कथा सुनौँ

मेरो कथामा संचिताको कथा सुनौँ

admin October 19, 2013 0

  डियर कल्याणको मेरो कथामा संचिताको कथा  सुनौँ । डियर कल्याण नयाँ कथाहरु अमेरिकाको न्यु योर्कमा रहेको हिमाली स्वरहरुको स्टुडियोमा तयार पर्नु हुन्छ। तपाइँ पनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ र नेपाल बाहिरको कथा मेरो कथामा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने कथा

Read More »
मेरो कथामा सुन्दरको कथा सुन्नुहोस

मेरो कथामा सुन्दरको कथा सुन्नुहोस

admin September 21, 2013 0

हिमाली स्वरहरुमा डियर कल्याणको मेरो कथा –डियर कल्याण नयाँ कथाहरु अमेरिकाको न्यु योर्कमा रहेको हिमाली स्वरहरुको स्टुडियोमा तयार पर्नु हुन्छ। तपाइँपनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ र नेपाल बाहिरको कथा मेरो कथामा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने कथा लेखि

Read More »
डियर कल्याणको मेरो कथामा पवित्राको कथा  सुनौँ

डियर कल्याणको मेरो कथामा पवित्राको कथा सुनौँ

admin September 6, 2013 0

डियर कल्याणको मेरो कथामा काठमाडौँ संखमुलमा जन्मनु भएकी  पवित्राको कथा  सुनौँ डियर कल्याण नयाँ कथाहरु अमेरिकाको न्यु योर्कमा रहेको हिमाली स्वरहरुको स्टुडियोमा तयार पर्नु हुन्छ। तपाइँपनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ र नेपाल बाहिरको कथा मेरो कथामा सुनाउन

Read More »
डियर कल्याणको मेरो कथामा अरुणाको कथा सुन्नुहोस

डियर कल्याणको मेरो कथामा अरुणाको कथा सुन्नुहोस

admin August 29, 2013 0

डियर कल्याणको मेरो कथामा हामी अरुणाको कथा सुन्दै छौं। डियर कल्याण नयाँ कथाहरु अमेरिकाको न्यु योर्कमा रहेको हिमाली स्वरहरुको स्टुडियोमा तयार पर्नु हुन्छ। तपाइँपनि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ र नेपाल बाहिरको कथा मेरो कथामा सुनाउन चाहनुहुन्छ

Read More »
डियर कल्याणको मेरो कथामा बिबेचनाको कथा सुन्नुहोस

डियर कल्याणको मेरो कथामा बिबेचनाको कथा सुन्नुहोस

admin August 16, 2012 9

डियर कल्याणको मेरो कथामा बिबेचनाको कथा सुन्नुहोस डियर कल्याणको मेरो कथा आधिकारिक रुपमा अनलाइनमा हिमाली स्वरहरु मार्फत मात्र सुन्न सक्नु हुन्छ! आफ्नो कथा व्यथा लेख्नु पठाउनुहोस dear_kalyan@hotmail.com हिमाली स्वरहरु अनलाइन रेडियोका अन्य बिबिध अनलाइन

Read More »
डियर कल्याणको मेरो कथामा बिरेन्द्रको कथा सुन्नुहोस

डियर कल्याणको मेरो कथामा बिरेन्द्रको कथा सुन्नुहोस

admin July 24, 2012 2

डियर कल्याणको मेरो कथामा बिरेन्द्रको कथा सुन्नुहोस डियर कल्याणको मेरो कथा आधिकारिक रुपमा अनलाइनमा  हिमाली स्वरहरु मार्फत मात्र सुन्न सक्नु हुन्छ! आफ्नो कथा व्यथा लेख्नु पठाउनुहोस  dear_kalyan@hotmail.com  हिमाली स्वरहरु अनलाइन रेडियोका अन्य बिबिध अनलाइन रेडियो कार्यक्रमको लागी

Read More »
मेरो कथामा भिष्मको  कथा सुन्नुहोस

मेरो कथामा भिष्मको कथा सुन्नुहोस

admin April 16, 2012 0

डियर कल्याणको मेरो कथामा भिष्मको कथा सुन्नुहोस आफ्नो कथा व्यथा लेखि पठाउनुहोस dear_kalyan@hotmail.com or nepaliradio@gmail.com Happy Listening! Himali Sworharu-Action Through Communication New York (We invite you to listen Himali Sworharu-Nepali Online Radio Program   also Please

Read More »
मेरो कथामा विशालको कथा सुन्नुहोस

मेरो कथामा विशालको कथा सुन्नुहोस

admin April 9, 2012 0

डियर कल्याणको मेरो कथामा विशालको  कथा सुन्नुहोस आफ्नो कथा व्यथा लेखि पठाउनुहोस  dear_kalyan@hotmail.com or nepaliradio@gmail.com Happy Listening! Himali Sworharu-Action Through Communication New York (We invite you to listen Himali Sworharu-Nepali Online Radio Program   also Please join us

Read More »
मेरो कथामा उत्तमको कथा सुन्नुहोस

मेरो कथामा उत्तमको कथा सुन्नुहोस

admin March 3, 2012 3

हिमाली स्वरहरुमा डियर कल्याणको मेरो कथामा उत्तमको कथा सुन्नुहोस!आफ्नो कथा व्यथा लेखि पठाउनुहोस  dear_kalyan@hotmail.com or nepaliradio@gmail.com  — Happy Listening! Himali Sworharu-Action Through Communication New York City (We would like to invite you to listen Himali Sworharu-Nepali Online

Read More »
मेरो कथामा मंजुको कथा सुन्नुहोस

मेरो कथामा मंजुको कथा सुन्नुहोस

admin January 3, 2012 10

मन्जुको कथाको पहिलो भाग सुन्नुहोस डियर कल्याणको मेरो कथामा आज डियर कल्याण मंजुको कथा बाचन गर्दै हुनुहुन्छ | आफ्नो कथा व्यथा लेखि पठाउनुहोस dear_kalyan@hotmail.com or nepaliradio@gmail.com  मन्जुको कथाको दोस्रो भाग सुन्नुहोस — Happy Listening! Sahadev Poudel Producer/Creator

Read More »
मेरो कथामा शिखाको कथा सुन्नुहोस

मेरो कथामा शिखाको कथा सुन्नुहोस

admin January 2, 2012 5

डियर कल्याणको मेरो कथामा आज डियर कल्याण शिखाको कथा बाचन गर्दै हुनुहुन्छ | आफ्नो कथा व्यथा लेखि पठाउनुहोस dear_kalyan@hotmail.com or nepaliradio@gmail.com  — Happy Listening! Sahadev Poudel Producer/Creator Himali Sworharu-Action Through Communication New York (We

Read More »
डियर कल्याणको मेरो कथामा सुमित्राको कथा सुन्नुहोस

डियर कल्याणको मेरो कथामा सुमित्राको कथा सुन्नुहोस

admin October 16, 2011 3

आज मेरो कथामा डियर कल्याण सुमित्राको कथा सुनाउदै हुनुहुन्छ|

Read More »
डियर कल्याणको मेरो कथामा  सिताष्माको  कथा सुन्नुहोस

डियर कल्याणको मेरो कथामा सिताष्माको कथा सुन्नुहोस

admin September 17, 2011 9

डियर कल्याणको मेरो कथामा  सिताष्माको  कथा मेरो कथा नेपालका बिभिन्न रेडियोहरु मार्फत प्रसारण हुने गर्दछ भने अनलाईन मार्फत तपाई हिमाली स्वरहरुको वेब पेज www.nepaliradio.org मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ|आज मेरो कथामा डियर कल्याण सिताष्माको  कथा सुनाउदै

Read More »
डियर कल्याणको मेरो कथामा शम्भुको कथा सुन्नुहोस

डियर कल्याणको मेरो कथामा शम्भुको कथा सुन्नुहोस

admin August 6, 2011 5

डियर कल्याणको मेरो कथामा शम्भुको कथा सुन्नुहोस मेरो कथा नेपालका बिभिन्न रेडियोहरु मार्फत प्रसारण हुने गर्दछ भने अनलाईन मार्फत तपाई हिमाली स्वरहरुको वेब पेज www.nepaliradio.org मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ|आज मेरो कथामा डियर कल्याण शम्भुको कथा

Read More »
मेरो कथामा प्रदिपको कथा सुन्नुहोस

मेरो कथामा प्रदिपको कथा सुन्नुहोस

admin June 17, 2011 11

हिमाली स्वरहरु अनलाईन रेडियो प्रस्तुत गर्दछ डियर कल्याणको मेरो कथामा “प्रदीपको कथा” मेरो कथा नेपालका बिभिन्न रेडियोहरु मार्फत प्रसारण हुने गर्दछ भने अनलाईन मार्फत तपाई हिमाली स्वरहरुको वेब पेज www.nepaliradio.org मार्फत सुन्दै हुनुहुन्छ|आज मेरो

Read More »
डियर कल्याणको मेरो कथामा संगीताको कथा सुन्नुहोस

डियर कल्याणको मेरो कथामा संगीताको कथा सुन्नुहोस

admin May 23, 2011 24

नेपाली एफ एम रेडियोको सर्बाधिक चर्चित कार्यक्रम डियर कल्याणको मेरो कथा हिमाली स्वरहरु अनलाईन रेडियो मार्फत विश्व भरी रहनु भएका श्रोता र शुभ चिन्तकहरुको लागी आजको शृंखलामा  डियर कल्याण संगीताको  कथा सुनाउदै हुनुहुन्छ|आफ्नो कथा

Read More »
डियर कल्याणको मेरो कथामा निर्मलको कथा सुन्नुहोस

डियर कल्याणको मेरो कथामा निर्मलको कथा सुन्नुहोस

admin April 17, 2011 5

डियर कल्याणको मेरो कथामा निर्मलको कथा सुन्नुहोस नेपाली एफ एम रेड़ोको सर्बाधिक चर्चित कार्यक्रम डियर कल्याणको मेरो कथा हिमाली स्वरहरु अनलाईन रेडियो मार्फत विश्व भरी रहनु भएका श्रोता र शुभ चिन्तकहरुको लागी आज डियर

Read More »