हिमाली स्वरहरु – Dr. Shyam Karki

Dr. Shyam Karki »

डा श्याम कार्कीको जीबन यात्रा अनुभबको तेस्रो भाग सुन्नुहोस

डा श्याम कार्कीको जीबन यात्रा अनुभबको तेस्रो भाग सुन्नुहोस

admin August 10, 2014 0

डा. श्याम कार्की नेपाली-अमेरिकी समाजको एक परिचित नाम हो। आज भन्दा करिब ४० वर्ष अघि अमेरिका आउनु भएका डा कार्कीले अमेरिकाको विभिन्न अस्पतालमा काम गर्नुका साथै विभिन्न विश्व विद्यालयमा पनि अध्यापन गरेको अनुभव छ

Read More »
डा श्याम कार्कीको जीवन यात्रा अनुभव- दोश्रो भाग सुन्नुहोस

डा श्याम कार्कीको जीवन यात्रा अनुभव- दोश्रो भाग सुन्नुहोस

admin July 28, 2014 0

डा श्याम कार्कीको जीवन यात्रा अनुभव- दोश्रो भाग सुन्नुहोस डा. श्याम कार्की नेपाली-अमेरिकी समाजको एक परिचित नाम हो। आज भन्दा करिब ४० वर्ष अघि अमेरिका आउनु भएका डा कार्कीले अमेरिकाको विभिन्न अस्पतालमा काम गर्नुका

Read More »
डा श्याम कार्कीको जीवन यात्रा अनुभव पहिलो भाग सुन्नुहोस

डा श्याम कार्कीको जीवन यात्रा अनुभव पहिलो भाग सुन्नुहोस

admin July 19, 2014 0

डा. श्याम कार्की नेपाली-अमेरिकी समाजको एक परिचित नाम हो। आज भन्दा करिब ४० वर्ष अघि अमेरिका आउनु भएका डा कार्कीले अमेरिकाको विभिन्न अस्पतालमा काम गर्नुका साथै विभिन्न विश्व विद्यालयमा पनि अध्यापन गरेको अनुभव छ

Read More »