हिमाली स्वरहरु – Green Card

Green Card »

आप्रबासी कानुन: आफ्नू अधिकार जान्नुहोस अधिबक्ता विनोद रोकाको साथमा(भिडियो ​)

आप्रबासी कानुन: आफ्नू अधिकार जान्नुहोस अधिबक्ता विनोद रोकाको साथमा(भिडियो ​)

admin June 4, 2013 0

अधिकारको सहकार्यमा कुइन्स पुस्तकालय – न्यु अमेरिकन प्रोग्रामले जून १को दिन आप्रबासी कानुन: आफ्नू अधिकार जान्नुहोस बिषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो।   छलफल भएका बिषयहरु थिए: वर्तमान आप्रबासी कानुन आप्रबासी सुधार विधेयक २०१३ आपराधिक दण्डले तपाईँको आवासीय

Read More »