हिमाली स्वरहरु – healthy talk

healthy talk »

स्वस्थ्य छलफल सुन्नुहोस

admin September 16, 2011 0

हिमाली स्वरहरुको "स्वास्थ्य छलफल"मा चिकित्सकहरु संग गरिएको यो सामान्य छलफल हो|यो छलफललाई आधार बनाएर कुनै पनि औषधि उपचारहरु आफ्नो चिकित्सकहरुको सल्लाहबिना उपयोग नगर्नुहोस!

Read More »