हिमाली स्वरहरु – novel

novel »

Listen an Interview with Author of The Sacrament of the Goddess Joe Niemczura

Listen an Interview with Author of The Sacrament of the Goddess Joe Niemczura

admin June 2, 2014 3

In Himali Sworharu’s Open Mic Sahadev Poudel talked with author Joe Neimczura about his new book “The Sacrament of the Goddess”. Joe is also reading a short segment from this novel. “The Sacrament of

Read More »
उपन्यासकार देश सुब्बा संग गरिएको कुराकानी सुन्नुहोस

उपन्यासकार देश सुब्बा संग गरिएको कुराकानी सुन्नुहोस

admin November 23, 2012 0

“अपमान” उपन्यासका उपन्यासकार देश सुब्बा संग अर्जुन प्रधानले हिमाली स्वरहरुको कार्यक्रम “भाब शान्ग्रिला”को लागि गर्नु भएको कुराकानी सुन्नुहोस। Happy Listening! Himali Sworharu-Action Through Communication New York City (We would like to invite you to listen Himali Sworharu-Nepali

Read More »